diensten

organisatieadvies & implementatie verandertrajecten

Organisatieadvies van moving mountains richt zich op verandering. Een nieuw werkproces, verandering van strategie of een geheel nieuwe locatie; verandering is de basis voor verbetering. moving mountains biedt op verschillende manieren ondersteuning om vernieuwing door te voeren in uw organisatie:

  • professionalisering van de organisatie(cultuur)
  • veranderanalyse: de knelpunten en veranderpunten in kaart gebracht
  • optimalisering van de aansluiting van het stafbureau op de organisatie
  • ondernemingsplannen schrijven met directeuren
  • management development trajecten (organisatieontwikkeling)
  • visieontwikkeling
  • implementatie van nieuw beleid
  • audits op het gebied van communicatiestructuur, planmatig werken en samenwerking

de mens centraal

Het is van groot belang om nieuwe processen zorgvuldig te communiceren in alle lagen van de organisatiestructuur. Bij organisatieverandering staan altijd de mensen centraal: zij gaan immers hun vaste werkpatronen doorbreken en nieuw gedrag aanleren. moving mountains ondersteunt het veranderingsproces doelgericht. Hierdoor zien uw medewerkers de verandering als oplossing, in plaats van belemmering.

bovenaan beginnen

Uitgangspunt bij een verandertraject is de organisatietop. Het management dat aanstuurt op transitie staat vaak zelf symbool voor de oude werkwijze en zal cultuurdrager moeten worden. moving mountains adviseert in dit lastige traject. De juiste balans tussen resultaatgerichte aansturing en goed gedoseerde  ondersteuning maakt het management tijdens dit proces geloofwaardig, inspirerend en enthousiasmerend.

is uw organisatie toe aan vernieuwing?

Neem contact op met Lise Gilsing om het verandertraject soepel te laten verlopen.


Terug naar het overzicht
Deel deze pagina op uw:

moving mountains  •  drs. lise gilsing  •  fluwelensingel 106  •  2806 ch gouda  •  06 - 200 375 07  •  info@movingmountains.nl

moving mountains

drs. lise gilsing
fluwelensingel 106
2806 ch gouda
06 - 200 375 07
info@movingmountains.nl

© 2010 Moving Mountains